Spectronic Medical is continuously looking for talented persons who want to be part of the development of new exciting technology in the field of medical image processing. If you are interested in working for us then please contact us either by phone or email. At the moment, the positions below are open for immediate start.
Stacks Image 2067
Software Engineer - Deep-learning medical image analysis, IoT, Linux
Spectronic Medical söker en utvecklingsingenjör med bred kompetens och stort intresse inom AI, medicinteknik, IoT och Linux. I rollen hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom flera intressanta områden, såsom deep learning-baserad bildanalys, low-power wireless samt både frontend- och backend-system för att koppla ihop våra olika teknologier.
Stacks Image 2080
Clinical Scientist - AI based software in radiotherapy planning
Som clinical scientist hos oss kommer du att vara en del i vårt R&D team och ansvara för kliniska samarbeten och forskningsprojekt. Du kommer att ta fram kliniska beskrivningar, customer testimonials, kliniska guidelines för användning av våra produkter samt vetenskapliga publikationer och abstracts. Du kommer att ha mycket kontakt med kliniker och kunder och kommer ibland även att representera företaget vid olika vetenskapliga konferenser och möten.
Stacks Image 2093
Installation and service engineer - Software for AI based radiotherapy, Linux
Som installations- och serviceingenjör på Spectronic Medical kommer du att ansvara för installation och service av våra produkter inom strålterapi. Du kommer att jobba tätt tillsammans med vårt team av utvecklare och MR-bildspecialister för att säkerställa att våra produkter fungerar optimalt hos våra kunder. Du kommer också att vara en del i utvecklingsteamet och få egna uppgifter relaterade till vidareutveckling av våra produkter.