Spectronic Medical is continuously looking for talented persons who want to be part of the development of new exciting technology in the field of medical image processing. If you are interested in working for us then please contact us either by phone or email. At the moment, the positions below are open for immediate start.
Stacks Image 2080
Clinical Scientist - Sjukhusfysiker inom strålterapi med forskningserfarenhet
Som clinical scientist i vårt team kommer du att ansvara för kliniska samarbeten och forskningsprojekt, både i Europa och USA. Du kommer vara den som utarbetar kliniska arbetsflöden och metoder som kommer att användas över hela världen. Du kommer också ha en viktig roll i vårt utvecklingsteam där du kommer att kunna fördjupa dig inom t.ex. AI, syntetisk CT, automatisk segmentering samt dosberäkningsalgoritmer.